Vierogenprincipe

Commissie Gunning heeft in haar rapport de term vierogenprincipe geïntroduceerd. Het vierogenprincipe is de basis voor veiligheid in de kinderopvang. Bambam & Pebbles dient bij de invulling van het vierogenprincipe rekening te houden met de voorspelbaarheid, mogelijkheid en frequentie waarin een pedagogisch medewerker een moment alleen op de groep of in het centrum is, De wijze waarop invulling wordt gegeven dient opgenomen te worden in het pedagogisch pedagogisch beleidsplan. Ouders en oudercommissie worden jaarlijks geïnformeerd over de invulling hiervan.

Gedurende de dag is de sociale controle op de pedagogisch medewerkers en kinderen groot. Er zijn meerdere pedagogisch medewerkers aanwezig. Pedagogisch medewerkers lopen gedurende de dag regelmatig bij elkaars groepruimte binnen zonder te kloppen. Hun taken zijn zo met elkaar verweven dat ze elkaar even spreken om iets te overleggen of af te stemmen. Daardoor is er zicht op elkaars (pedagogisch) handelen.

Ook de groepsruimte speelt een belangrijke rol als het gaat om openheid en transparantie. De groepen grenzen aan elkaar en zijn ‘open’. Er zijn veel ramen. Men kijkt en loopt makkelijk bij elkaar binnen, We hebben een open deurenbeleid. De deuren tussen de groepen staan geregeld open. Kinderen kunnen op die momenten naar een andere groep toe gaan, Tijdens de verschoonrondes van de kinderen is door medecollega’s controle op verschoning en bij de kindertoiletten zijn geen deuren aanwezig. Toegang wordt afgesloten door middel van een hekje. Op de slaapkamer is een babyfoon aanwezig. De babyfoon is naast het controleren hoe het met de kinderen gaat op de slaapkamer ook een controle voor de pedagogisch medewerkster als ze op de slaapkamer is.

Bij het buiten spelen is door de ligging veel zicht op de speelplaats door omringenden huizen.

Daarnaast zijn de omgangsnormen tussen al onze medewerkers en de kinderen vastgelegd in de Gedragscode Kinderen en Seksualiteit. Ook zorgen we met elkaar voor een open aanspreekcultuur: als je onderbuikgevoel zegt dat iets niet klopt, zeg je er wat van. Verder zijn er achterwachten aanwezig die dichtbij het kinderdagverblijf wonen.

jelleke-vanooteghem-578746-unsplash

Wie zijn wij

element5-digital-352043-unsplash

Informatie

jelleke-vanooteghem-386022-unsplash

Contact

jenn-evelyn-ann-112980-unsplash

Inschrijven

computer-1185626_1920