Pedagogisch Beleid

Elk individueel kind eigenwaarde geven voor wie het zelf is en niet voor wat het presteert, is het uitgangspunt van ons beleid. Hiertoe streven wij een positieve benadering van het individu na, zodat het zijn of haar rugzakje kan vullen met eigenwaarde zodat een positief zelfbeeld ontstaat.
Het pedagogisch beleidsplan van Haarlem en Heemstede ligt bij BamBam & Pebbles per locatie ter inzage voor iedere ouder.
Binnen het pedagogisch beleid wordt voldaan aan bestaande wet- en regelgeving op het gebied van groepsomvang, beschikbare ruimte en de leidster-kind ratio, wat aantoonbaar is via de inspectierapport voor Haarlem registernr: 135005802 en voor Heemstede registratienr: 111009947
( www.landelijkregisterkinderopvang.nl ). Het pedagogisch beleidsplan is vertaald naar een pedagogisch werkplan.

Openheid

Binnen BamBam & Pebbles streven we naar een grote wederzijdse betrokkenheid tussen ouders, kinderen en leidsters. We zijn een transparante organisatie: een open houding naar elkaar, staan open voor ideeën van ouders en personeel en geven openheid over onze werkwijze.

soraya-irving-539208-unsplash
markus-spiske-193031-unsplash

In de praktijk

Het uitgangspunt van BamBam & Pebbles is het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang waarin naast het bieden van warmte en veiligheid- het spelenderwijs stimuleren van de ontwikkeling van het kind centraal staat.
Daarbij streven wij ernaar dat elk kind vrolijk binnenstapt en aan het eind van de dag weer vrolijk naar huis gaat. Wij geven invulling aan ons beleid door de kinderen te stimuleren creatief bezig te zijn met o.a. tekenen, puzzelen, knippen, plakken, kleien, (vinger)verven. Hierdoor leren kinderen spelenderwijs vormen, kleuren en maten onderscheiden. Binnen dit creatief bezig zijn, gaat het vooral om het proces van beleving en niet zozeer om productgericht bezig te zijn.
Aansluitend op de belevingswereld van het kind wordt de ontwikkeling van geest en lichaam gestimuleerd. Muziek, beweging, voorlezen, creatief- en vrijspel spelen een belangrijke rol binnen ons kinderdagverblijf.
Het buiten spelen is eveneens een dagelijks terugkerend ritueel, tenzij de weersomstandigheden dit niet toelaten. Buitenspelen is gezond omdat het de sociaal-emotionele, motorische en zintuiglijke ontwikkeling bevordert. Het stimuleert de sociale ontwikkeling, want het is een uitgelezen manier om met elkaar om te leren gaan. Maar het is ook goed voor de motoriek: een kind leert vallen, rennen, risico’s nemen….Op de ontdekkingsreis buiten worden natuurlijk ook de zintuigen geprikkeld. Regelmatig gaan we met de oudere kinderen met de bolderkar naar buiten, het park, speeltuin. Om de zelfstandigheid van de “grotere” kinderen te bevorderen mogen ze soms mee naar de supermarkt waar ze kleine opdrachten krijgen om b.v. melk te zoeken. Ouders dienen hiervoor schriftelijk toestemming te geven.

Bij BamBam & Pebbles heeft uw kind een plezierige tijd. In groepsverband werken de kinderen aan hun ontwikkeling. De sociale vaardigheden van uw kind komen al op jonge leeftijd tot bloei. Uw kind krijgt al een stukje opvoeding mee, dat een aanvulling vormt op de opvoeding thuis.
Wij leren de kinderen normen en waarden. Ieder kind wordt bij ons geaccepteerd en begrepen en leert hoe hij of zij rekening moet houden met andere kinderen en met volwassenen. Spelenderwijs leren de kinderen dat zij niet alleen op de wereld zijn.
De kinderen eten ’s ochtends en ’s middags gezamenlijk hun fruit en tussen de middag brood. Ook spelen en zingen ze samen en horen elkaars verhaaltjes aan.

Wie zijn wij

element5-digital-352043-unsplash

Informatie

jelleke-vanooteghem-386022-unsplash

Contact

jenn-evelyn-ann-112980-unsplash

Inschrijven

computer-1185626_1920