Medewerkers en stagiaires

Onze missie
Kinderopvang BamBam & Pebbles biedt een huiselijke, kleinschalige, professionele opvang met enthousiaste, creatieve en vaste pedagogisch medewerkers. Van iedere dag maken wij een gezellige en leerzame dag met kinderen en ouders.

Onze visie
Kinderopvang BamBam & Pebbles heeft bewust gekozen voor een kleinschalige opvang met kinderen tussen 0 – 4 jaar, met maximaal 10 kinderen, Daardoor hebben wij voor elk kind veel individuele aandacht en kunnen wij inspelen op de behoefte van het kind. Ieder kind is namelijk uniek. Heeft uw kind extra begeleiding nodig, bijvoorbeeld bij een taalachterstand? Dan zorgen we ervoor dat uw kind optimale begeleiding krijgt, zodat de achterstand zo klein mogelijk wordt.

Wij gebruiken voor de pedagogische visie uitgangspunten van o,a, de pedagogen Thomas Gordon, Malaguzzi (Reggio Emilia) en Marianne Riksen van Walraven om dat deze pedagogen het kind centraal stellen. Deze uitgangspunten zijn terug te zien in de ontwikkelingsgerichte werkwijze, doorgaande leerlijn, pedagogische begeleiding voor de emotionele veiligheid, ontwikkeling van de persoonlijke en sociale competenties, normen en waarden en contacten met ouders. Binnen BamBam & Pebbles wordt een sfeer gecreëerd, waarin kinderen zich prettig en veilig voelen.

Ieder kind heeft de drang zich te ontwikkelen. Dit doet een kind in zijn  eigen tempo. Daarbij heeft het echter wel een omgeving nodig waarin het zich gerespecteerd en gewaardeerd weet. Een omgeving die voldoende die voldoende veiligheid en geborgenheid biedt. Bij ons vindt u zo’n omgeving. Steeds zal er een wisselwerking plaatsvinden tussen aanleg (datgene wat het kind in zich heeft) en omgeving.

Opvoedingsverantwoordelijkheid delen wij, binnen onze kernwaarden , met de ouders. Dat maakt dat wij het contact met ouders erg belangrijk vinden. Het is noodzakelijk regelmatig gegevens en wederzijdse inzichten over de ontwikkeling van het kind uit te wisselen. Zo wordt het inzicht bij zowel pedagogisch medewerkers als ouders vergroot. Voor een optimale opvang zijn wederzijdse vertrouwen en respect van groot belang.

Onze kernwaarden
Kernwaarden zijn waarden die we allen, werkzaam bij BamBam & Pebbles delen. Onze kernwaarden met bijvoorbeeld van het gedrag dat we van elkaar vragen en waarop we elkaar aanspreken.

* Verantwoordelijk Voorbeeld: je laat je aanspreken op taken waar je verantwoordelijk voor bent en waar je afspraken over hebt gemaakt. Je ervaart verantwoording afleggen als onderdeel van je job.

* Verbindend. Voorbeeld: je bent in staat te begrijpen alvorens begrepen te worden.

* Transparant. Voorbeeld: je stelt je open, zichtbaar en toegankelijk op.

* Vakmanschap. Voorbeeld: je stelt jezelf iedere dag de vraag: “op welk punt ben ik vandaag beter geworden?”

* Inspirerend. Voorbeeld: collega’s met wie je samenwerkt worden enthousiast van jouw aanpak en inbreng.

Kinderopvang is onze passie. Samenwerken zit in ons bloed. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de ontwikkeling van elk kind en willen daar elke dag mee bezig zijn!

 

rawpixel-477806-unsplash

Wie zijn wij

element5-digital-352043-unsplash

Informatie

jelleke-vanooteghem-386022-unsplash

Contact

jenn-evelyn-ann-112980-unsplash

Inschrijven

computer-1185626_1920