Doelstelling

Het doel van kinderdagverblijf BamBam & Pebbles is kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 4 jaar opvang te bieden. Dit doen we op dusdanige wijze dat, in nauwe samenwerking met de ouders, een optimale situatie ontstaat om de zogeheten “nestwarmte” te bieden.
Doelstelling bij BamBam & Pebbles is dat uw kind centraal staat.
Niets gaat ons te ver om dit waar te maken.
Wij gaan daarom uit van de uniekheid van ieder kind. Ieder kind heeft er namelijk recht op om te worden geaccepteerd zoals zij of hij is. Daarom nemen wij ieder kind serieus. Ieder kind verdient respect en mag rekenen op begrip en verdraagzaamheid.

Pedagogisch houdt dit in dat:

  • Het kind zich veilig en geborgen moet voelen op het kinderdagverblijf.
  • Het kind contact krijgt met andere kinderen en volwassenen.
  • De zelfstandigheid van het kind wordt gestimuleerd, waarbij we uitgaan
    van de mogelijkheden van het kind aankan en wat wil.
  • Het kind rekening leert houden met andere kinderen en volwassenen,
    dit stimuleert weer de sociale en emotionele ontwikkeling.
jelleke-vanooteghem-405590-unsplash
kelly-sikkema-346168-unsplash

Vakkundig, persoonlijk, flexibel

Een kind moet zich ten alle tijde geborgen en geaccepteerd voelen. Daarom werkt BamBam & Pebbles met gekwalificeerde krachten en/of in opleiding daarvoor, die in staat zijn een dusdanige gezellige sfeer te creëren dat er en vertrouwensrelatie tussen hen en de kinderen ontstaat. De inrichting en de gebruiksmogelijkheden van BamBam & Pebbles zijn afgestemd op de leeftijd- en ontwikkelingsfase van de kinderen. Aandacht en respect voor het individu staan steeds voor op, dat betekent flexibel inspelen op wensen van ouders en kinderen. Binnen de regels en afspraken die voor de hele groep gelden krijgt het kind ruimte zich op eigen wijze, naar zijn/haar eigen unieke karakter en leefgewoonte te ontplooien.

Wie zijn wij

element5-digital-352043-unsplash

Informatie

jelleke-vanooteghem-386022-unsplash

Contact

jenn-evelyn-ann-112980-unsplash

Inschrijven

computer-1185626_1920