Wie zijn wij

BamBam & Pebbles is een kinderdagverblijf voor kinderen vanaf 10 weken tot 4 jaar. Sinds mei 1996 zorgen wij voor kinderen van werkende ouders en nemen wij een deel van uw opvoedingstaken over. U geeft uw kind uit handen en u mag vanzelfsprekend verwachten dat wij deze zorgtaak op een verantwoorde wijze uitvoeren. Ons kinderdagverblijf vindt het belangrijk dat kinderopvang zoveel mogelijk aansluit op de thuissituatie en tegemoet komt aan de wensen van Ouders. Bovendien is BamBam & Pebbles van mening dat elk kind de mogelijkheid moet krijgen zich individueel en in een eigen tempo te vormen.

Op welk manier bieden wij verantwoorde zorg? Kinderdagverblijf BamBam & Pebbles hecht grote waarde aan eigenheid, individuele aandacht, veiligheid en hygiëne. Om kinderen rust te geven hebben wij structuur in ons dagritme en werken wij met enkele huisregels. Ons standpunt is: een respectvolle benadering voor de wensen van ouders en kinderen en duidelijke uitgangspunten voor ieders waarden.

Heeft u na het lezen nog vragen? Stuur ons een e-mail, info@bambampebbles.nl en wij zullen uw e-mail beantwoorden.

annie-spratt-66432-unsplash

Algemeen

shitota-yuri-507346-unsplash

Informatie

jelleke-vanooteghem-386022-unsplash

Contact

jenn-evelyn-ann-112980-unsplash

Inschrijven

computer-1185626_1920