---

Kosten BamBam&Pebbles
Kinderdagverblijf BamBam&Pebbles werkt met een vast opvangplan en een vaste maandprijs afhankelijk van het aantal opvangdagen in de week. Deze maandprijs is gebaseerd op een uurtarief van € 8,95 per uur, waarbij een dag uit twee dagdelen bestaat van 10.5 uur. Per maand wordt uitgegaan van een gemiddelde van 45.5 uur. Er kan uitsluitend hele dagen worden afgenomen. In de maandprijs zijn alle kosten bij inbegrepen, flessenvoeding (uitgezonderd dieetvoeding), luiers, verzorgingsproducten, broodmaaltijd, vers fruit (2x per dag) of andere gezonde tussendoortjes. Het geven van borstvoeding is mogelijk.

Inschrijving BamBam & Pebbles
Aanvraagouder belastingdienst
Ouder / Verzorger 2
Gegevens kind

Gegevens ingangsdatumGewenste dag(en)
1e keuze:

2e keuze:

Wij bieden uitsluitend hele dagen aan!

Plaatsing
Zoals we reeds vermeldden wordt er drie maanden voor de gewenste plaatsingsdatum schriftelijk of telefonisch contact opgenomen over de plaatsingsmogelijkheden. Na ondertekening van een overeenkomst wordt er een maand van tevoren contact opgenomen voor een wen-intake gesprek. Ouders waarvan er reeds een kindje bij ons Kinderdagverblijf BamBam & Pebbles te Heemstede geplaatst is, hebben altijd voorrang boven een nieuwe inschrijving.

De overeenkomst
Die wordt aangegaan heeft een onbepaalde looptijd maar eindigt in ieder geval op de vierde verjaardag. Een uitzondering kan zijn als het kind net voor of tijdens een vakantie vier jaar wordt. In overleg kan het kind langer aanwezig blijven bij Kinderdagverblijf BamBam & Pebbles. Voortijdige beëindiging (volledig of gedeeltelijk) van de overeenkomst kan onder bepaalde voorwaarden plaats vinden.

Bij acceptatie
Van het aanbod ontvangt de aanvrager zo spoedig mogelijk twee overeenkomsten. Deze dienen door aanvrager(s) binnen 10 dagen ondertekend geretourneerd te zijn. Indien deze door ons zijn ontvangen krijgt u een door ons ondertekend overeenkomst retour.

Wachtlijst
Indien de gewenste plaatsing slechts gedeeltelijk ingevuld kan worden, blijven ouders voor de resterende opvangdagen op de wachtlijst staan. Wanneer de gewenste plaatsing niet mogelijk is, wordt er met de ouder contact opgenomen om eventueel een alternatief aanbod te bespreken, waarna u 5 werkdagen de tijd heeft om op dit aanbod te reageren. De gewenste dagen kunnen in overleg blijven staan. Bij geen gebruik van het aanbod blijft de gewenste aanvraag op de wachtlijst staan.

---