Methodiek Uk en Puk

Een methodiek is een hulpmiddel waarmee leidsters kinderen kunnen begeleiden bij de ontwikkeling. Ook het motiveren van kinderen is hierbij erg belangrijk. Onderscheid wordt hierbij gemaakt tussen ontwikkeling op sociaal- emotioneel, motorisch en cognitief gebied. Oftewel, de ontwikkeling van het samen zijn en de emotie, de beweging en alles wat met het kunnen en weten van een kind te maken heeft.
Een voorbeeld hiervan is een speel moment waarbij het gaat om verkouden zijn. Er wordt uitgelegd door de leidsters dat als je verkouden bent je je soms niet lekker voelt. Er wordt verrteld dat je je neus moet sneuten als deze loopt (cognitieve ontwikkeling). Vervolgens mogen de kinderen tissues pakken uit de tissue box en hun neusje snuiten en het neusje van de pop Puk. Degenen die durven mogen zelfs elkaars neusje met een tissue wrijven (motorisch en sociaal-emorionele ontwikkeling).

Uk en Puk is een methodiek waarin de leidsters werken met de popÚk’een verhalen map en een activiteiten map. Er wordt verschil gemaakt tussen twee leeftijdsgebieden. 0 – 2 jaar en 2 – 3 jaar. Er worden gedurende het jaar tien thema’s behandeld die ieder vier tot zes weken duren. De thema’s zijn niet gebonden aan een tijdslijn.
de thema’s zijn:

Welkom Puk!
Hatsjoe!
Knuffels
Hoera, een baby!
Wat heb jij aan vandaag?
Regen
Dit ben ik!
Eet smakelijk!
Reuzen en kabouters
Oef, wat warm!

Gedurende de dag worden er twee leermomenten gehouden waarbij de kinderen uitgedaagd worden met een verhaal of een activiteitdie met een van de thema’s te maken heeft. Hierover zal in het kindmap geschreven worden, zodat de ouder hierover op de hoogte blijft.

De methodiek sluit aan met de methodiek ‘Puk en Co’en ‘Schatkist’welke vaak toegepast worden in de eerste twee leerjaren van de basischool.

Op de website www.pukenko.nl staat meer informatie over de Uk en Puk methodiek.

Wij werken met de methodiek Uk & Puk omdat wij geloven in uitdaging en ontwikkeling van de peuter op alle ontwikkelingsgebieden. Wij bieden geen VVE kindplekken (Voorschoolse kindplekken gericht op kinderen met een achterstand op een van de ontwikkelingsgebieden). Kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand stimuleren wij met extra aandacht van de leidster op de groep.

7-seth-1156722-unsplash

Wie zijn wij

element5-digital-352043-unsplash

Informatie

jelleke-vanooteghem-386022-unsplash

Contact

jenn-evelyn-ann-112980-unsplash

Inschrijven

computer-1185626_1920