Ouderklachtenraad

Klachtenprocedure ouders

Het kan natuurlijk voorkomen, dat u als ouder een klacht heeft over kinderdagverblijf. U kunt uw klacht indienen als u of uw kind nadeel ondervindt door de werkwijze van “BamBam & Pebbles of door gedragingen van de medewerkers. De klacht kan daarbij betrekking hebben op handelen of nalaten van handelen. Het gaat daarbij altijd om een persoonlijk nadeel voor u of uw kind

annie-spratt-66432-unsplash
kelly-sikkema-198975-unsplash

U kunt uw klacht op 2 manieren indienen:

  1. U kunt over uw klacht contact opnemen met de desbetreffende medewerkster(s) van de groep.Wij vinden het erg belangrijk, dat ouders en medewerker(s) met elkaar blijven communiceren zeker ook wanneer zaken niet goed lopen. Een gesprek biedt vaak al voldoende uitkomst. Mocht u na dat gesprek echter van mening zijn, dat er onvoldoende aandacht is besteed aan uw klacht of dat u zich niet gehoord voelde dan kunt u een gesprek aanvragen met directie. Leg de klacht voor en vraag hen hierover een besluit te nemen. Wanneer in het gesprek met de directie uw klacht ongegrond wordt bevonden, kunt u zich nog richten tot de ouderklachtenraad. U moet u klacht dan schriftelijk indienen bij de ouderklachtenraad. Zij nemen uw klacht in behandeling en geven hier een schriftelijke reactie op.Indien ook deze uitslag door u onbevredigd wordt bevonden, kunt u zich als laatste stap wenden tot:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509LP Den Haag
070-3105310

Klachtenloket Kinderopvang
Postbus 96802
2509JE Den Haag
0900-1877
www.klachtloket-kinderopvang.nl

  1. Gaat uw voorkeur uit naar een onafhankelijke behandeling, dan kunt u zich ook rechtstreeks BamBam & Pebbles op de hoogte te stellen. Ook deze uitspraak is bindend.

Wie zijn wij

element5-digital-352043-unsplash

Informatie

jelleke-vanooteghem-386022-unsplash

Contact

jenn-evelyn-ann-112980-unsplash

Inschrijven

computer-1185626_1920