Kinderopvang en kwaliteit

Kwaliteit staat bij BamBam & Pebbles hoog aangeschreven. Met de invoering van de Wet Kinderopvang in 2005 is iedere kinderopvangorganisatie zelf verantwoordelijke voor een gezonde en veilige omgeving. Jaarlijks zijn kinderopvangorganisaties verplicht een risico-inventarisatie met betrekking tot veiligheid en gezondheid bij te houden. Daarnaast moet iedere kinderopvang inzicht geven in het veiligheids- en gezondheidsbeleid aan de hand van een verslag.

Het Rijk houdt landelijke toezicht klik hier op de naleving van de eisen. De gemeente houdt toezicht op de kwaliteit van de kinderorganisatie. De GGD Kennemerland houdt de periodieke kwaliteitscontrole.Deze wordt jaarlijks uitgevoerd, zowel aan- als onaangekondigd. Op de peutergroep ligt een map ter inzage waarop GGD Kennemerland o.a. op controleert.

shitota-yuri-507346-unsplash
jelleke-vanooteghem-405590-unsplash

Huisregels

Veiligheid binnen “BamBam & Pebbles” wordt vaak mede bepaald door het gedrag van de gebruikers. Daarom is het belangrijk, dat iedereen weet welke regels hiervoor gelden en hoe daarmee dient worden omgegaan. Ouders krijgen de huisregels uitgereikt bij plaatsing van hun kind.

Ontruimingsoefening

Jaarlijks wordt er een ontruimingsoefening gehouden en geëvalueerd. Doel is het scheppen van voorwaarden voor een zo veilig mogelijke kinderopvang en omgeving. Op de tweede plats het stimuleren dat medewerkers en kinderen zich daarbinnen veilig gedragen.

Wie zijn wij

element5-digital-352043-unsplash

Informatie

jelleke-vanooteghem-386022-unsplash

Contact

jenn-evelyn-ann-112980-unsplash

Inschrijven

computer-1185626_1920